Решена

Прошу добавить в смс импорт шаблон банка УкрСибБанк

Perekaz koshtiv: 04.06.2019 06:10:07, z nakopychuvalnoho rakh. 26203093014401 dlia pohashennia zaborhovannostei 7.71USD. Dostupnyi zalyshok 30.97USD.

РАСХОД со счета 26203093014401

Narakhovano strakhovi platezhi v paketi ALL INCLUSIVE DE LUXE na sumu 145.00UAH, rakhunok 26207805742064. Prokhannia splatyty!

РАСХОД со счета 26207805742064